Skip to main content

Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Met ingang van 1 januari 2020 is de praktijk beëindigd.

Ik heb 35 jaar gewerkt voor mensen die mij dat vroegen en het was dankbaar werk om te doen. Nu is het voorbij: het was genoeg. Zoek je een homeopaat, kijk op www.nvkh.nl Dat is de site van de beroepsvereniging en je kunt daar homeopaten bij je in de buurt vinden. Zoek je informatie over al of niet vaccineren, kijk dan op www.nvkp.nl Ook daar zijn homeopaten te vinden die je kunnen begeleiden en ook is er literatuur te vinden om je te informeren. Ik zal vanaf nu geen nieuwe patiënten meer aannemen. Wie met mij in het verleden reeds contact had, kan mij bereiken via het contactformulier of door mij een e-mail te sturen. Wil je toch contact met mij omdat je mij iets wil vragen of wil je mij een bijzondere situatie voorleggen, gebruik dan in eerste instantie het contactformulier en vertel me wat je graag wilt. Ik zal - als ik in de gelegenheid ben - reageren. in het verleden was ik 7 x 24 uur bereikbaar en reageerde snel op mails en telefonische berichten. Vanaf nu kan dat niet meer. Natuurlijk mag je een bericht sturen een helaas kan ik niet meer beloven dat ik snel zal reageren. Geregeld zijn er perioden dat ik de mail niet zal lezen. Wil je - ook als patiënt in mijn praktijk - verzekerd zijn van directe zorg, zoek dan een praktijkvoerende homeopaat bij je in de buurt. Ik wens je alle goeds.

Vaccinaties verzwakken uiteindelijk het immuunsyteem

SPIEGELBEELD, SEPTEMBER 2013. SPECIAL VACCINATIE.

Tekst: intervieuw met Marieke de Vrij, door Ger Lodewick

 

“Ik neem innerlijk waar dat vaccinatie het natuurlijk immuunsysteem uiteindelijk steeds meer verzwakt, verstrakt en minder fijngevoelig alert doet maken op een breed spectrum van infecties. Een verzwakt immuunsysteem, in relatie tot een tijdperk dat voor ons ligt, zal zijn consequenties kennen en kan verregaande gevolgen hebben voor mensen die op aarde leven.” Aldus Marieke de Vrij, maatschappelijk raadsvrouw vanuit een spiritueel fundament. 

Maatschappelijk is vaccinatie iets vanzelfsprekends geworden. Echter tegelijkertijd respecteren we maatschappelijk onze eigen natuurlijke aard te weinig. Velen onder ons leven niet meer natuurlijk en geven daar blijk van het met hun levenswijze niet zo nauw te nemen. Dit heeft tot gevolg dat er al lang velerlei negatieve effecten optreden op onze lichamelijke en geestelijke gezondheid. We beschermen ons (individueel en collectief) niet op een natuurlijke wijze, maar zoeken onnatuurlijke beschermingsmethoden buiten ons. 

Bescherming 

Marieke: “We willen ons beschermd weten waar we ons zelf niet als eerste in bescherming omarmen. Zuivere vitale lucht en natuurlijk gerijpt voedsel, rijk aan vitaminen en mineralen zijn vereisten. Immers natuurlijke bescherming komt voort uit gezond en voldoende eten, voldoende beweging, uit vitaal water dat natuurlijke bescherming activeert zodat organen zich kunnen ontlasten van afvalstoffen en uit zuivere lucht, zodat de ademhalingsorganen gevitaliseerd blijven. De hedendaagse mens is jachtiger of lustelozer geworden en daardoor ‘levenslozer’ waardoor hij niet meer vrij in- en uitademt. Hij heeft te weinig aandachtsvolle ruimte voor bewuste voedselopname, waardoor de verteringsprocessen overhaast en chaotischer verlopen dan bij mensen in natuurlijke omstandigheid.” 

In feite hollen we met grote snelheid onze eigen natuurlijke aard voorbij. Onze maatschappij is in een situatie beland die als onnatuurlijk gekarakteriseerd kan worden. Onze maatschappij vertoont geen natuurlijke samenhang meer, maar creëert met onnatuurlijke prikkels onrust in zichzelf. Dit geldt zeker op het gebied van gezondheid waar we ons “onvoldoende zorgvuldig beschermd weten door eigen toedoen” zoals Marieke het verwoordt. We zijn van de misvatting overtuigd geraakt dat we bescherming niet uit ons zelf kunnen halen, maar dat die ergens anders vandaan moet komen. “Dat maakt dat men zich vergaapt aan mogelijkheden die via anderen tot ons komen, waarin bescherming gegarandeerd wordt. Medici zeggen bijvoorbeeld: laat je vaccineren en je krijgt bepaalde ziekten niet meer, zoals verzekeringsmaatschappijen zeggen: sluit bij mij een verzekering af en je hoeft geen schade te betalen bij brand." 

Aantasting van het immuunsysteem 

Vaccinatie in al zijn vormen houdt dit afhankelijkheidsidee met betrekking tot bescherming in stand en draagt niet bij tot een natuurlijke en gezondere samenleving. Al die injecties zijn zo robuust dat ze de flexibiliteit en fijnmazigheid van het immuunsysteem (afweersysteem) aantasten en dat begint al bij gezonde baby’s die een cocktail toegediend krijgen, terwijl dat niet nodig is. Marieke: “Gezonde jonge kinderen hebben doorsnee een grote flexibiliteit en een groot uithoudingsvermogen waarmee ze het leven aangaan. Onderschat dat niet. Zeker zij die geen bijzondere afwijkingen kennen. Dat maakt dat kinderen slagvaardig overweg kunnen gaan met infectiekiemen die hen tijdelijk wel als broedplaats innemen, maar die na korte of iets langere tijd geen blijvend bestaan in het lichaam kunnen hebben. 

Hoe meer vaccinaties, hoe minder je natuurlijk fijnmazig immuunsysteem werkt 

Jonge kinderen zijn monter van aard en hebben daardoor een hoge vitaliteitgraad. Hun jonge leven is een beetje vergelijkbaar zoals in de lente de ontkiemingskracht van de natuur zich laat gelden. Die robuuste vaccinatiecocktails werken heftig in op deze gezonde maar kwetsbare jonge levens. Deze kunnen hun constitutie eerder verslechteren en hun geestesgesteldheid verarmen dan dat ze een positieve uitwerking hebben. Het effect van die vaccinaties zal zich sterker manifesteren naarmate we meer generaties gevaccineerd hebben. 

Vaccinatie ondermijnt de flexibiliteit van het immuunsysteem. Er wordt als het ware een dik pantser opgetrokken, gericht tegen bepaalde ziekten, maar het verstrakt tegelijkertijd het immuunsysteem in algemene zin. Hoe meer vaccinaties, hoe minder je natuurlijk fijnmazig immuunsysteem werkt. 

Er worden steeds meer mensen geboren die hoog-gevoelig zijn en daardoor ook veel kwetsbaarder zijn. Voor hun ‘fijnmazige’ constitutie is dat immuunsysteem enorm belangrijk. Het immuunsysteem kent de maat van de al of niet fijnbesnaardheid van de persoon die daarmee gemoeid is. Vaccinaties kunnen het hele systeem als het ware verdichten met negatieve gevolgen voor hun psyche. 

Strijd 

Vaccineren werkt vanuit het bestrijdingsprincipe, er moet iets bestreden worden. Is dit een juist levensprincipe? Marieke: “Als je je strijdbaar opstelt, roep je altijd verdediging op. Alleen als je jezelf in neutraliteit weet te plaatsen en in liefdevolle verbinding tot wat er gaande is, is er geen weerwoord maar aanvaarding van wie je bent in de situatie die zich tekent.” Volgens Marieke kun je een ziekteverwekker in het menselijke lichaam niet zomaar koppelen aan micro-organismen die in ons lichaam aanwezig zijn om afvalstoffen op te ruimen, er leeft immers van alles en nog wat in ons lichaam. “Wanneer je iets willens en wetens tracht uit te bannen door middel van bestrijding, dan verleg je de natuurlijke grenzen van de biotoop, zowel van de ziekteverwekker als van de mens die steeds minder in staat is zijn eigen natuurlijke biotoop actief te houden. Strijdvaardigheid komt voort uit disbalans die er al is.” Die disbalans wordt versterkt doordat je met extra grote inzet van middelen van buitenaf in de regel de strijd aangaat met de ziekteverwekker. 

Begrenzing 

Het is noodzakelijk dat wij ons ook bewust worden van het maatschappelijk vermoeidheidssyndroom. We worden overspoeld met velerlei indrukken waar we ten diepste niets mee kunnen, maar die we steeds weer pareren en we gaan alsmaar door. Marieke: “Natuurlijk leven vanuit een natuurlijke inbedding krijgt de kans niet om ons te beschermen tegen overmaat. Sinds vaccinaties ruimer verspreid worden, lijkt een hogere weerbaarheid geactiveerd te worden, maar tegelijkertijd kun je zeggen dat bij velen een verstrakking in het systeem is opgetreden. We weten niet meer wat natuurlijk leven inhoudt.” 

De natuurlijke grenzen die het lichaam aangeeft, voelen we niet meer en we hollen maar contactloos door. Uiteindelijk moet dat kunstmatig worden opgevangen door steeds meer medicijnen en door vaccinaties ter bescherming tegen ziektekiemen. “Echter een natuurlijk levend lichaam dient de maat van zijn natuurlijke begrenzing te kennen, momenten van rust te neme en momenten van zelfverzorging” stelt Marieke. We dienen ons te begrenzen. Er treden steeds meer vermoeidheidsziektes op, meer lusteloosheid, een toename van vergeetachtigheid, meer allergieën en auto-immuunziekten. Mede omdat we het natuurlijke lichaam niet trouw zijn, roept de onbegrensdheid sluipende ziektebeelden op als natuurlijk signaal die het immuunsysteem aantasten. Zij wijzen ons terug naar een natuurlijker bestaansrecht dan dat we ons momenteel zelf gunnen. Hier helpt geen vaccinatie tegen. 

Thuis in jezelf 

Veel mensen zijn bang voor indringing van invloeden van buitenaf. Marieke legt uit: “Je ziel heeft een lichaam betrokken en dat lichaam kent symbolisch vele vertrekken en jij dient zélf al die vetrekken met aandacht te bewonen. Als jij thuis bent in jezelf en je leert jezelf van binnenuit kennen, dan begenadig je je gaven en talenten en ga je er eervol mee overweg. Je ziel bewoont dan je lichaam en heeft een directe lijn met jouw natuurlijke Ik. Maar overal waar jij niet natuurlijk leeft, waar je ego-ik het overneemt, heeft de ziel geen ingang. De ziel wil je weer terugroepen onder andere door ziekte en door psychische nood. Zij zegt: alsjeblief, je bent niet thuis, je hoort me niet! Het huis waar ik ingetrokken ben, verkwansel je, waardoor ik als ziel niet actief kan zijn om doorleefd jouw gedrag aan te sturen naar zaken die jouw wezen wenst. Wanneer je het lichaam weer zijn respect betuigt, wanneer je weer aanvaardt dat de ziel alleen signalen afgeeft naar jouw natuurlijke Ik en niet naar je ego-ik, dan besef je hoe belangrijk natuurlijk functioneren is. Dan ben je op weg naar een bevredigend leven met accent op vrede in plaats van strijd. 

Lichamelijke of psychische kwalen en zelfs wangedrag kunnen mens en maatschappij tot een vernieuwd inzicht uitnodigen: “Natuurlijker leven behoeft zelden selectieve vaccinaties en alleen om gegronde noodzakelijke redenen.”

  • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Gemaakt door Kuipers ICT

Login