Skip to main content

Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Met ingang van 1 januari 2020 is de praktijk beëindigd.

Ik heb 35 jaar gewerkt voor mensen die mij dat vroegen en het was dankbaar werk om te doen. Nu is het voorbij: het was genoeg. Zoek je een homeopaat, kijk op www.nvkh.nl Dat is de site van de beroepsvereniging en je kunt daar homeopaten bij je in de buurt vinden. Zoek je informatie over al of niet vaccineren, kijk dan op www.nvkp.nl Ook daar zijn homeopaten te vinden die je kunnen begeleiden en ook is er literatuur te vinden om je te informeren. Ik zal vanaf nu geen nieuwe patiënten meer aannemen. Wie met mij in het verleden reeds contact had, kan mij bereiken via het contactformulier of door mij een e-mail te sturen. Wil je toch contact met mij omdat je mij iets wil vragen of wil je mij een bijzondere situatie voorleggen, gebruik dan in eerste instantie het contactformulier en vertel me wat je graag wilt. Ik zal - als ik in de gelegenheid ben - reageren. in het verleden was ik 7 x 24 uur bereikbaar en reageerde snel op mails en telefonische berichten. Vanaf nu kan dat niet meer. Natuurlijk mag je een bericht sturen een helaas kan ik niet meer beloven dat ik snel zal reageren. Geregeld zijn er perioden dat ik de mail niet zal lezen. Wil je - ook als patiënt in mijn praktijk - verzekerd zijn van directe zorg, zoek dan een praktijkvoerende homeopaat bij je in de buurt. Ik wens je alle goeds.

Ik ben een ex-vaxxer

                            Ik ben Arjen Pasma (1945) en ik ben een ‘ex-vaxxer’.

 

De redenen waarom ik ‘ex-vaxxer’ blijf zijn de volgende:

 

1.    In de loop van de achterliggende jaren is mij langzamerhand steeds duidelijker geworden dat vaccineren meer kwalijke kanten heeft dan voordelen. Ik heb vele gezonde kinderen ziek zien worden na een vaccinatie en ik heb nog nooit gezien dat een ziek(elijk) kind beter werd na een vaccinatie en gezondheidswinst boekte, integendeel. Aan vaccinaties heb je niet zo veel, wel aan een goed functionerend immuunsysteem. Hoe je dáár aan kunt komen lijkt een kunst te zijn geworden.

 

2.    De diepste angst in de mens is de angst voor de dood en deze angst is latent altijd aanwezig en wordt manifest wanneer wijzelf of een kind van ons daadwerkelijk ziek is/wordt. De relatie ziekte – dood is overduidelijk aanwezig bij ons allemaal en het liefst praten we er niet over. Het leidt ertoe dat bij zeer velen van ons elk symptoom van ziekte moet verdwijnen omdat het aan de angst voor dood appelleert en bovendien vinden we het heel vervelend als onze kinderen ziek zijn. Een gevolg is dat bij elke vorm van ziekte, wat die ziekte ook moge zijn, er gezocht gaat worden naar medicijnen die de symptomen van ziekte zo snel mogelijk doen verdwijnen. Daarbij maakt het niet uit wat de aard van de ziekte is. De farmaceutische industrie levert een groot scala aan zelfhulpmedicijnen en medicijnen die een arts kan voorschrijven. Pijnstillers en koortsremmers zijn in de schappen van de supermarkt vrij verkrijgbaar.

 

3.    Vaccineren tegen een kinderziekte houdt in dat je meent dat een kinderziekte geen nut heeft en dat een kind deze ziekte niet zelf aan kan en niet goed kan doormaken. Wij vrezen bij voorbaat dat het slecht zal aflopen wanneer een kind het ‘leerproces’ (zie punt 4) van de kinderziekte doorloopt. Wanneer je zo denkt, dan ga je ervan uit dat je kind dit niet kan, dat je kind onmachtig is en niet mag en kan leren, niet mag trainen. Het bericht van vaccineren zal zijn: “Je kunt het niet zelf. Je kunt niets zelf. Je kunt het nu niet en ook later niet en dat vertel ik je nu al vast voor 7 ziekten tegelijk (de eerste vaccinatie op een leeftijd van 6 weken). Je zult deze klus in de toekomst nooit zelf kunnen klaren. Je zult onmachtig zijn om dat tot een goed einde te brengen. Deze klus is bij voorbaat te groot voor je. Je kunt het niet.” Ik kan geen negatiever benadering in de geneeskunde bedenken dan deze. Wij willen graag kampioenen zien in sport, in leerprestaties en we bedenken allemaal programma’s om het kinderen zelf te leren doen. Hele onderwijssystemen worden hierop ontwikkeld. Maar als het gaat om het oefenen van het immuunsysteem is het ineens helemaal anders. Dan mag je geen koorts hebben, je mag niet reinigen, je mag niet oefenen en dat vertellen we je al vast aan het prille begin van je leven, zelfs al voor je geboorte, en dat blijven we ook nog een flink aantal jaren volhouden. Natuurlijk is het resultaat van een dergelijke handelwijze dat een kind dan inderdaad niets geleerd heeft, een onderontwikkeld immuunsysteem heeft en ten prooi is gevallen aan de gevolgen daarvan. Training en bemoediging en steun bij het oefenen ligt veel meer voor de hand om ‘kampioenen’ te maken. Toch doen we dat niet: in tegendeel. Zorg eerst voor een goede uitgangssituatie: een warm nest, zorgende ouders, een redelijke hygiëne, goede voeding en een creatieve geneeskundige die weet hoe je een organisme moet stimuleren tot de beste prestaties. Laten we vooral niet te klein denken over wat onze kinderen kunnen.

 

4.    In de reguliere geneeskunde wordt geen enkel onderscheid gemaakt tussen acute ziekten en kinderziekten enerzijds en chronische ziekten anderzijds. De reguliere geneeskunde realiseert zich niet dat acute ziekten en kinderziekten een nut en noodzaak in zich dragen, terwijl chronische ziekten tot niets leiden. In tegendeel, het lijden wordt alleen maar groter. Het nut en de noodzaak van acute ziekten is om het organisme te reinigen d.m.v. koorts en uitscheidingen en tegelijk het immuunsysteem sterker en creatiever te maken. En het zijn met name de kinderziekten die een groot belang in zich dragen om het immuunsysteem te trainen en daardoor de afweer en weerbaarheid te versterken. Het is de menselijke natuur die in elk nieuw mensenkind de mogelijkheid tot het doorléven van kinderziekten heeft ingebed en wanneer je dit mechanisme bruuskeert met vaccinaties moet je niet gek opkijken wanneer dit zijn repercussies op de gezondheid van een kind heeft. Wanneer acute ziekten onderdrukt worden (door pijnstillers, koortsremmers en onnodige antibiotica) en wanneer kinderziekten onmogelijk gemaakt worden (door vaccinaties) zal een organisme alleen maar kunnen reageren met het maken van ernstiger acute ziekten (waartegen dan ook weer gevaccineerd moet worden) en het doen verschijnen van chronische ziekten. De gevolgen van deze handelwijze zien we terug in de enorme hausse aan chronische ziekten op steeds jongere leeftijd. Het lijden aan psychische en chronische lichamelijke aandoeningen is veel omvangrijker dan voordat het RVP van start ging en voordat antibiotica ongebreideld werd toegepast. De afwezigheid van enig begrip om dit onderscheid tussen acute ziekten en kinderziekten enerzijds en chronische ziekten anderzijds te maken, brengt artsen ertoe om mee te gaan in de wens van ouders tot demping van symptomen van acute ziekten en te melden dat kinderziekten ‘gevaarlijk’ zijn en niet moeten plaatsvinden. Zij worden in hun werk van harte ondersteund door de farmaceutische industrie die uit is op winstmaximalisatie en de overheid en de beroepsgroep van frauduleuze onderzoeken voorziet. De reguliere geneeskunde handelt in deze vanuit een blinde vlek: er wordt nauwelijks nog nagedacht en vele artsen volgen slechts vastgestelde protocollen. Ik ken zelfs een huisarts die zijn patiënten onomwonden meedeelt dat ‘koorts nergens toe dient’. De omvang van de chronische ziekten op steeds jongere leeftijd is evident: steeds meer kinderen kunnen niet meer functioneren in het huidige onderwijs en inmiddels zijn er duizenden thuiszitters. Dit aantal zal alleen maar groter worden. Inmiddels zijn er in Rotterdam alleen al vele 5-jarigen met een vrijstelling voor de leerplichtwet. Een kno-arts van de Isala-klinieken meldde in december 2017 dat 47% van de kinderen lijdt aan één of andere vorm van allergie en dat dit percentage jaarlijks stijgt met 1 procentpunt. Zeer zorgwekkend. Astma bij jonge kinderen komt exponentieel meer voor dan 50 jaar geleden. Vele kinderen staan op de wachtlijst om gezien te worden door een kinderpsychiater. Hoe erg is het geworden! De gevolgen van de onderdrukking van de acute ziekten en kinderziekten wordt dagelijks gezien in het (speciaal) onderwijs dat inmiddels uit zijn voegen is gebarsten en vele kinderen worden gediagnosticeerd met ASS (Autisme Spectrum Stoornis) of ADHD of een verwante stoornis. Ook dit is exponentieel meer dan 50 of 60 jaar geleden. De statistieken uit de USA (ons ‘voorland’ qua vaccinatiebeleid) beloven niet veel goeds: daar wordt inmiddels 1 op de 30 kinderen gediagnosticeerd met ASS. Gekleurde jongens worden daarbij nog frauduleus buiten de statistieken gehouden omdat het beeld daardoor nog veel slechter zal zijn. Voortgezet vaccinatiebeleid zal deze verhouding doen verslechteren en er zijn er al die voor ASS bij jongens over enkele generaties een verhouding van 1: 2 voorspellen. En dan te bedenken dat deze verhouding een aantal decennia geleden 1: 2.500 was.
Hoe gezond een populatie is kun je afmeten aan het medicijngebruik. Wanneer van enig medicijngebruik zou worden afgezien voor de gehele populatie (in ons land) zal de maatschappij binnen een week volledig ontwricht zijn. Dat is dan de staat van gezondheid in ons land. Men denke hier niet te gemakkelijk over. Het is m.i. het gevolg van het onderdrukken van acute ziekten en het onmogelijk maken van kinderziekten.
Therapieën die uitgaan van het stimuleren van het zelfgenezend vermogen worden door de overheid en velen in het veld van de gezondheidszorg en daarbuiten geridiculiseerd. Het lijkt wel of artsen geen enkel benul hebben van een zelfgenezend vermogen, laat staan dat het gestimuleerd zou kunnen worden.

 

5.    In mijn werk (ik ben homeopaat) heb ik inmiddels, meer dan mij lief is, gezien dat de BMR-vaccinatie een toestand van autisme ‘overnight’ heeft getriggerd. Wie dit niet wil onderzoeken of ontkent, kiest ervoor om deze kinderen en de ouders van deze kinderen in de steek te laten en niet te steunen. Dit is niet alleen mijn ervaring, maar wereldwijd zijn het er inmiddels vele, vele duizenden. Het is erger dan wij denken.

 

6.    Het valt mij op dat degenen die met een kritische blik naar het vaccinatiebeleid kijken door de overheid en haar beleidsorganen (RIVM, GezondheidsRaad) stelselmatig worden geridiculiseerd en worden weggezet als onwetende criticasters die geen enkele bijdrage leveren aan een ‘rustig vaccinatie-beleid’. De term ‘bakfietsmoeders’ valt geregeld. Ja, vooral maar doen! (Men leze het artikel in ‘Linda’ van november 2018.) Het RIVM bestempelde mij als ‘een man met gevaarlijke ideeën’ en een lid van de GezondheidsRaad ‘stuurt een leger van juristen op mij af’ wanneer ik een mailwisseling met hem openbaar maak. Dat is het niveau ten aanzien van critici. Vragen van ouders worden niet beantwoord, hun zorgen worden weggewimpeld en zij worden niet gehoord omtrent hun ongerustheid. De media (radio, tv, krant etc.) doen hier van harte aan mee en lijken wel ingehuurd te zijn om het vastgestelde vaccinatiebeleid uit te dragen en de critici te ridiculiseren en monddood te maken.

 

7.    De hoeveelheid kennis omtrent de negatieve gevolgen van het vaccinatie-beleid is zeer omvangrijk. Desondanks worden de deskundigen met deze kennis stelselmatig monddood gemaakt of ook geridiculiseerd. Ik denk o.a. aan Dr. Susan Humphries, M.D., die haarfijn en overduidelijk kan uitleggen waarom ‘kudde-immuniteit’ een volkomen achterhaald begrip is. Kudde-immuniteit bestaat niet en alleen al daarom moet vaccineren geheel vrijwillig zijn. De beleidsmakers hebben nog nooit van haar gehoord of willen niet van haar horen. De wijze waarop Robert Kennedy Jr. en Dr. Brain Hooker hebben onthuld hoe frauduleus het CDC (het ‘RIVM’ in de USA) handelt is schokkend. Toch wordt er ook naar hen niet geluisterd. Hun inbreng in de vaccinatiediscussie wordt minachtend beschouwd door de officiële organen. De mensen die werken voor de Facebook-pagina Vaccin Vrij zullen door de minister nooit gehoord willen worden: “Zij mogen geen bijdrage aan de discussie en informatievoorziening leveren.” Wil de minister niet luisteren naar de argumenten van deze ouders? Is de minister bang dat het kaartenhuis met als opschrift ‘Vaccinatiebeleid’ zal instorten?

 

8.    Ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren worden bestempeld als de grootste boosdoeners en krijgen alle agressie van de onwetende massa over zich heen. Het is de wereld op zijn kop. Inmiddels horen we in de media steeds maar over dodelijke infectie-ziekten en de angst (voor ziekte en dood) regeert de emotie. Ik ging naar school in 1951. Gedurende mijn gehele schoolperiode kregen mijn schoolgenoten en ik de gewone kinderziekten, ook de mazelen. Ik herinner me niet dat er ooit een kind is overleden aan de mazelen en dat er klassen huilende kinderen op het kerkhof stonden. In mijn werkzame periode bij het onderwijs (1969 tot 1980) is er éénmaal een sterfgeval van een schoolkind geweest: overleden door een ongeval op de kermis. Wel zag ik steeds meer kinderen naar het speciaal onderwijs verhuizen, totdat ook daar het water tot boven de lippen gestegen was. In mijn hoedanigheid als adviseur omtrent de toegang tot het speciaal onderwijs (Regionale VerwijzingsCommissie, RVC 1998 in Flevoland) beoordeelden wij in een jaar tijd honderden dossiers van kinderen die in het reguliere onderwijs niet meer te handhaven waren. Niemand begreep waar die toeloop vandaan kwam. Vandaag is het nog erger dan in die jaren. De minister van onderwijs heeft toegezegd dat op 1 januari 2020 alle ‘thuiszitters’ een plek op een school zullen hebben. Het zal niet gelukt zijn, in tegendeel. Er zullen tegen die tijd meer thuiszitters zijn dan ooit.

 

9.    Voor iedereen in te zien materiaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) geeft te zien dat de bijdrage van het RijksVaccinatieProgramma (RVP) aan de terugloop van de sterftecijfers door kinderziekten in de twintigste eeuw verwaarloosbaar klein is. Dat instituten (RIVM, GezondheidsRaad) en bestuurders (overheid) dit niet inzien mag als hoogst kwalijk beschouwd worden.

 

10. De overheid en haar beleidsorganen (RIVM, GezondheidsRaad) claimen het succes van het vaccinatiebeleid en ontkennen stelselmatig dat het met name de hygiënisten zijn die ertoe hebben bijgedragen dat sterfte door kinderziekten zeer sterk is afgenomen en in ons land vrijwel niet meer voorkomt. Ná deze sterke daling (men kijke vooral naar de statistieken van het CBS) startte in ons land het RVP. De informatie is evident en wordt desondanks stelselmatig ontkend of ‘sterk gekleurd’ vertoond. Voorstanders van het vaccinatiebeleid verstaan de kunst om statistiek te manipuleren. Niet voor niets bestaat het grapje: “Er bestaan leugens; er bestaan grote leugens en er bestaan statistieken.” Ik raad eenieder aan om zelf onderzoek te doen en mij desnoods te melden dat deze grafiek ook een leugen is.

 

11. Informatie over de ingrediënten van vaccins (biologisch en chemisch) is verkrijgbaar bij Vaccin Vrij en het moet als vrij dom worden beschouwd om dergelijke ingrediënten in te spuiten bij baby’s op de leeftijd van 6 weken zonder een goed functionerende bloed/hersen-barrière en dan ook nog meerdere malen voor 7 (zeven!!!) ziekten tegelijk. Wat zou je nog meer moeten doen om een ontwikkelend immuunsysteem tot wanorde te brengen. Dat artsen, die zouden moeten uitgaan van het ‘Primum Nil Nocere’ (Allereerst Niet Schaden), dit dagelijks doen, verwondert mij bijzonder.

 

12. Vanwege mijn jarenlange ervaring in Malawi, Afrika ben ik inmiddels bekend met de gevolgen van het verplicht vaccineren. In Malawi is vaccineren verplicht sinds 2015. Vóór die tijd zag ik in de kliniek waar ik werk een heel enkel kind met klachten na vaccinatie. In 2016 zag ik bij 46% van de kinderen in de kliniek onder de leeftijd van 12 maanden schade door vaccinaties (BCG op de 2e levensdag, gevolgd door het bekende programma) en in 2017 was dat percentage gestegen tot 90%(!!!) van de kinderen in de kliniek jonger dan 12 maanden. Het kan niet anders dan dat hier gewerkt wordt met een ‘vervuilde batch’ en de gevolgen zijn rampzalig. Om deze cijfers ben ik weggehoond door het RIVM en publicisten aan wie ik dit te lezen heb gegeven bestempelen mij als ‘ondeskundige nitwit’. Het betreft hier overigens allemaal kinderen die – te lezen in het gezondheidsboekje – geheel gezond zijn geboren. Dossiers om dit te controleren zijn beschikbaar voor studie en onderzoek. Wil je iets aardigs doen voor de kinderen van Afrika, vaccineer ze niet en in ieder geval niet met ondeugdelijk materiaal, zorg voor schoon drinkwater, voldoende voedsel, eerlijke handel en zorg voor een eerlijke verdeling van welvaart in de wereld waarin nu ‘twee mensen op achttien stoelen zitten en achttien mensen het moeten doen met de overige twee stoelen’ en waarschijnlijk is het nog veel erger. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat economie omtrent winstbejag en winstmaximalisatie altijd prevaleert over welzijn en het kan de rijksten niet veel schelen dat er armsten zijn. Jaar na jaar schokkend om mee te moeten maken.

 

13. Alom is bekend dat veel vaccins niet of slechts tijdelijk immuniseren en dat de beste immuniteit wordt verkregen door de (kinder)ziekte zelf door te maken.

 

14. Een sterfgeval door een kinderziekte is eerder te wijten aan een complicatie van een kinderziekte bij een reeds chronisch ziek of ondervoed kind of bij een kind in een hygiënisch zeer slechte situatie. De huidige sterftecijfers omtrent mazelen (november 2018) doen zich vooral voor in Oost-Europa (Roemenië) of in gebieden waar gevaccineerd is tegen de mazelen onder slechte hygiënische toestanden en waar ondervoeding heerst.

 

15. Ouders die hun oudere kinderen wel hebben laten vaccineren en hun jongere kinderen niet, zien tot hun grote verbazing dat hun oudere kinderen ziekelijker zijn en hun jongere kinderen gezonder. De groep van ex-vaxxers wordt vooral door hen bevolkt: zij spreken uit ervaring. Een onderzoek om beide groepen (gevaccineerden en niet-gevaccineerden) met elkaar te vergelijken kenschetst het RIVM als onethisch en wil er dan ook niet aan beginnen. Ja, dat kan ook.

 

16. Overweldigend veel informatie is inmiddels beschikbaar dat de farmaceutische industrie de greep heeft en wil houden op de gezondheidszorg en er alles aan zal doen om dit beleid niet te wijzigen. Het draait daarbij maar om één enkel doel: winstmaximalisatie. Fabrikanten van de vaccins zijn overigens gevrijwaard van aansprakelijkheid m.b.t. hun producten. Men leze en luistere naar de interviews van Dr. Hans van der Linde, Dr. Peter Götzsche, Dr. Susan Humphries, Neil Z. Miller en Robert Kennedy Jr. Het RIVM houdt ervan om critici in deze te bestempelen als ‘zelf-benoemde deskundigen’. Deze kwalificatie begint nu wel lachwekkende vormen aan te nemen.
Robert Kennedy Jr. schrijft op zijn website: “There is no crisis more urgent than the chronic illnesses now affecting over half of our nation’s children. 12.8% in 1986, now over 54%! From Allergies to Autism, the rates of some chronic conditions are among the highest in the world.”
Uit zijn gegevens citeer ik het volgende:
Eén op elke 2 kinderen in de USA is chronisch ziek (54%).
Eén op elke 5 13-18 jarige kinderen in de USA lijdt of zal gaan lijden aan ernstige psychische klachten (20%).
Eén op elke 6 kinderen in de USA lijdt aan een ontwikkelingsstoornis (16%).
Eén op elke 8 kinderen in de USA volgt ‘speciaal onderwijs’ (12,5%).
Eén op elke 11 kinderen in de USA lijdt aan ADHD of een verwante stoornis (9%).
Eén op elke 12 kinderen in de USA lijdt aan astma (8,5%).
Eén op elke 13 kinderen in de USA lijdt aan eczeem en voedselallergie, inclusief een dodelijke pinda-allergie.
Eén op elke 30 kinderen in de USA is gediagnosticeerd met ASS (3%).
Men verwacht over 2018 dat 16.000 kinderen de diagnose kanker zullen krijgen.
Buiten de USA zijn de gezondheidssituaties van kinderen vergelijkbaar zorgelijk.

Van de westerse landen staat de USA aan de top van het aantal toegediende vaccins.
Bovenstaande cijfers zijn schokkend en alarmerend. Het kan haast niet anders dan dat de beleidsmakers een blinddoek voor hebben of deel uitmaken of sterk onder invloed staan van het farmaceutisch industrieel complex dat slechts uit is op winstmaximalisatie ondanks de gevolgen voor de bevolking.

 

17. Ik ben langzamerhand toe aan het afsluiten van mijn werkzame periode als therapeut. Mijn zorgen omtrent door vaccinaties beschadigde kinderen hebben ertoe bijgedragen dat ik het beëindigen van mijn werk steeds maar uitstel. Toch wordt het wel tijd voor een ‘testament’ met betrekking tot het huidige vaccinatiebeleid: “Wanneer dit voorgezet en uitgebreid wordt, zal dit leiden tot een volledige instorting van het immuunsysteem en daarmee van de menselijke soort. Nog ongeveer drie tot vier generaties en dan zal pijnlijk duidelijk worden wat het RVP voor ons land in gang heeft gezet. Op dit moment zijn de voortekenen angstwekkend duidelijk. Wie daarvoor geen oog wil hebben draagt bij aan de versnelling van deze komende ondergang.”

 

18. Ik ben zelf gevaccineerd (polio) in 1956 en later in militaire dienst voor heel veel (voor wat is niet meer na te gaan). Ik ben ontstoord toen ik 62 jaar was en heb sinds die ontstoring mijn werkelijke energie hervonden. Ik kan nu alles doen wat ik wil en ik leid een intensief leven (werk in een praktijk voor homeopathie in Nederland en jaarlijks ook een maand in een praktijk in Malawi). Ik ben geheel medicijnvrij, op een dagelijkse dosis Vit. D3 na.
Mijn kinderen (1970 en 1973) zijn gevaccineerd en hebben beide een historie van vele klachten (kno, longklachten, reuma). Met wat ik nu weet, stel ik dat dit voortkomt uit hun vaccinaties.
Eén van mijn kleinkinderen (1992, 1994 en 2004) lijdt aan autisme, hoewel dat nergens in de families voorkwam. Dit kind is intensief ontstoord van zijn vaccinaties en langzaamaan komt hij op de rails. Jarenlang heeft hij geleefd met een dagelijkse dosis Ritalin. Inmiddels heeft hij dat niet meer nodig. Hij volgt nu een opleiding tot fitness-instructeur.

 

Gezien het huidige sentiment acht ik optreden in een discussieforum zinloos. Vaccinatiecritici zijn inmiddels te veel en te vaak geridiculiseerd en verdacht gemaakt. Met deze tekst wil ik informeren hoe mijn zienswijze is. Het staat iedereen vrij die te verwerpen en zelf een visie op ziekte en gezondheid te formuleren en te verspreiden. Ik informeerde mij ook en zocht, naast wat de overheid en het RIVM melden, o.a. bij:

 

www.vaccinvrij.nl

Facebook Vaccin Vrij

www.nvkp.nl

Facebook Kritisch Prikken

Dr. Susan Humphries MD

Robert Kennedy Jr.

Dr. Brian Hooker

De film ‘Vaxxed, from cover-up to catastrohpy’

Filmserie ‘Vaccines Revealed’ en ‘The Truth about Vaccines’

 

Arjen Pasma,

Homeopaat. 

 

 

  • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Gemaakt door Kuipers ICT

Login