Vaccinatie

Over de voors en tegens omtrent vaccinaties (tegen de zgn. kinderziekten, tegen andere aandoeningen, zoals ook m.b.t. reisvaccinaties) is veel te zeggen en er zijn weinig onderwerpen die zoveel stof doen opwaaien als juist dit. Vooraf: het is uiteindelijk de verantwoordelijkheid van elke ouder om de keuze te maken om een kind wel of niet te laten vaccineren. Er zijn ouders die zich bang laten maken door homeopaten die zeggen dat vaccineren nooit zou moeten en er zijn ouders die de dag vervloeken dat zij hun kind hebben laten vaccineren. Tussen beide uitersten moeten ouders hun weg zien te vinden in deze slangenkuil. Uit ervaring kan ik zeggen dat dat niet altijd meevalt. Er zijn gevaccineerde kinderen in de praktijk die door de vaccinatie ernstige klachten hebben ontwikkeld en die door de behandeling weer klachtenvrij zijn geworden en er zijn ook kinderen die na vaccinatie klachten hebben  ontwikkeld en die ook door een behandeling met homeopathie niet beter zijn geworden. Er zijn kinderen die niet gevaccineerd zijn en die geen problemen hebben ondervonden en die niet allerlei rampzalige ziekten oplopen waartegen die vaccinaties juist bedoeld waren. Er zijn kinderen die ondanks het volledige vaccinatieprogramma toch ziekten als kinkhoest en mazelen hebben ontwikkeld. 

De Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken (www.nvkp.nl)  en Vaccin Vrij (www.vaccinvrij.nl) willen informatie verstrekken aan ouders die willen nadenken over het al of niet laten vaccineren van hun kind. Verdere informatie kan men verkrijgen door (Duitse) literatuur te lezen als men op Google 'Anita Petek' intypt. Ook op de site www.tinussmits.nl is veel informatie te vinden omtrent dit onderwerp. Ook ik heb een zienswijze op vaccinatie en wanneer ouders er na gedegen overleg voor kiezen om hun kind niet te laten vaccineren (of juist wel!!!), zal ik er alles aan doen om hen te ondersteunen bij deze keuze en bij de behandeling van hun kind wanneer dit ziek mocht worden van welke aandoening dan ook.

Nog enige opmerkingen:

Neem bij twijfel over al of niet stoppen of hervatten van de inname van homeopatische medicijnen altijd contact op met uw behandelaar.

In het artikel "Gedragsproblemen door vaccinaties", geschreven door Tinus Smits, kunt u lezen welke problemen aan hem zijn voorgelegd en hoe hij deze kinderen behandelde. U vindt het artikel onder de knop "Gedragsproblemen door vaccinatie" (subknop bij Vaccinatie).