Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Gebruiksaanwijzing Homeopathische Medicijnen

Innemen van homeopatische medicijnen

Over de wijze van innemen van een homeopathisch medicijn wordt u een advies gegeven tijdens een gesprek met mij.

  • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Login