Skip to main content

Arjen Pasma praktijk voor homeopathie

Met ingang van 1 januari 2020 is de praktijk beëindigd.

Ik heb 35 jaar gewerkt voor mensen die mij dat vroegen en het was dankbaar werk om te doen. Nu is het voorbij: het was genoeg. Zoek je een homeopaat, kijk op www.nvkh.nl Dat is de site van de beroepsvereniging en je kunt daar homeopaten bij je in de buurt vinden. Zoek je informatie over al of niet vaccineren, kijk dan op www.nvkp.nl Ook daar zijn homeopaten te vinden die je kunnen begeleiden en ook is er literatuur te vinden om je te informeren. Ik zal vanaf nu geen nieuwe patiënten meer aannemen. Wie met mij in het verleden reeds contact had, kan mij bereiken via het contactformulier of door mij een e-mail te sturen. Wil je toch contact met mij omdat je mij iets wil vragen of wil je mij een bijzondere situatie voorleggen, gebruik dan in eerste instantie het contactformulier en vertel me wat je graag wilt. Ik zal - als ik in de gelegenheid ben - reageren. in het verleden was ik 7 x 24 uur bereikbaar en reageerde snel op mails en telefonische berichten. Vanaf nu kan dat niet meer. Natuurlijk mag je een bericht sturen een helaas kan ik niet meer beloven dat ik snel zal reageren. Geregeld zijn er perioden dat ik de mail niet zal lezen. Wil je - ook als patiënt in mijn praktijk - verzekerd zijn van directe zorg, zoek dan een praktijkvoerende homeopaat bij je in de buurt. Ik wens je alle goeds.

Tarieven

Is homeopathie duur?
Veel mensen vinden de kosten van een homeopathische behandeling hoog. Een toelichting op de tarieven geeft wat inzicht.

De uitgaven in de gezondheidszorg zijn torenhoog. Wanneer je geregeld een arts bezoekt of bij een chronische kwaal langdurig behandeld wordt, kost dat vele honderden, zo niet duizenden Euro's. Medicijnen doen daar nog eens een schepje bovenop. Zonder verzekerd te zijn kan menigeen die lasten niet dragen. Veelal gaat het daarbij om behandelingen die de symptomen onderdrukken en is er niet altijd sprake van een behandeling van "de gehele mens". Een homeopaat probeert met behulp van medicijnen het zelfgenezend vermogen te stimuleren en daardoor een hogere graad van gezondheid bij de patiënt te verkrijgen. Wie een behandeling buiten het reguliere circuit zoekt, merkt dan dat de kosten van een homeopathische behandeling door een "niet-arts-homeopaat" vaak (deels) zelf betaald moeten worden. Die kosten zijn nl. niet in alle verzekeringspolissen opgenomen of ze worden slechts gedeeltelijk vergoed. In feite komen de kosten voor een homeopathische behandeling dan bovenop de premies die toch al betaald moeten worden.

Wie echter bedenkt dat je met een behandeling door een homeopaat "het beste uit jezelf haalt" en de kosten daarvan over een langere termijn beziet, zal desondanks tot de ontdekking komen dat het in eerste instantie wel om veel geld gaat, maar in het kader van een werkelijk creatieve gezondheidszorg niet duur is. Het gaat eerder om enige honderden dan om duizenden euro's. Bovendien zijn de kosten van de homeopathische medicijnen zeer gering in vergelijking met de medicijnen die gebruikt worden in het reguliere circuit.

De tarievenlijst per 1 januari 2012

1e consult (ca. 90 min.) € 65,00
Vervolgconsulten (ca. 45 min) € 65,00
Telefonische consulten € 25,00
Toeslag voor behandeling in avond uren of weekend (op verzoek) € 17,50
Consulten ter algemene informatie en/of oriëntatie (ca. 60 min.) € 65,00
 • Voor behandelingen aan huis wordt het tarief in de regio verhoogd met € 15,00.
 • Voor visites buiten de regio wordt een km/tijd-vergoeding berekend van € 0,35 per km.
 • De consultprijs is inclusief de kosten van de noodzakelijke homeopathische medicijnen.
 • Wanneer herhalings medicijnen in het verloop van de behandeling verzonden worden, wordt daarvoor € 10,00 in rekening gebracht.
 • Indien medicijnen per expresse verstuurd worden, bedragen de extra kosten € 12,50.
 • Onder "telefonische consulten" wordt niet verstaan het eventuele korte overleg dat gevoerd wordt in het kader van de eerste reactie op een medicijn of het overleg met betrekking tot een korte vraag of iets dergelijks. Een dergelijk overleg maakt deel uit van de behandeling.
 • Wanneer kinderen mij voor hun zieke (kleine) huisdier willen raadplegen worden er slechts geringe kosten in rekening gebracht.
 • Wanneer de kosten voor een behandeling onoverkomelijk zijn is overleg mogelijk.

Prognose van de kosten
Aan het begin van de behandeling kunt u vragen om een prognose van de behandeling en van de kosten. In grote lijnen kan gezegd worden dat het bij een gemiddelde behandeling zal gaan om een bedrag tussen de € 200,00 en € 600,00 per jaar. De meeste patiënten halen dat laatste bedrag per jaar niet. Overigens kan ook gezegd worden dat de tijd die aan uw situatie besteed wordt meer omvat dan alleen de tijd van het consult. Zeker bij het eerste, maar ook bij vervolgconsulten vindt de keuze van het medicijn meestal plaats na eerst nog de naslagwerken te hebben geraadpleegd. Bij een eerste consult gaat het vaak om totaal drie uur en bij een vervolgconsult om ongeveer de helft daarvan. Het uurtarief is in dat opzicht laag te noemen, zeker in vergelijking met de consultprijs van een huisarts en een specialist.

Verzekeringen
De NVKH (beroepsvereniging) onderhandelt met vele verzekeringsmaatschappijen om de kosten van behandelingen door NVKH-leden in de polissen opgenomen te krijgen. Op dit moment zijn er ongeveer 50 maatschappijen die vele polissen aanbieden waarin vergoeding van de behandeling door NVKH-leden is opgenomen. U kunt daarover informatie krijgen bij uw maatschappij. Meldt u dan bij de maatschappij dat het gaat om de behandeling door een NVKH-lid. Overigens moet opgemerkt worden dat vergoeding vaak is opgenomen in polissen met wat hogere premies. Het komt zeker voor dat iemand met een basisverzekering die de kosten van een homeopathische behandeling voor eigen rekening neemt, goedkoper uit is. De hoogte van de vergoedingen is bovendien vaak ook beperkt. De vergoedingen hebben geen vervolg voor het zgn. "eigen risico". Dat valt alleen onder de basisverzekering.

Ten slotte

 • In een enkele situatie brengt de aard van het contact met zich mee, dat een cliënt telefonische contacten van langere duur wenst, teneinde het hart te luchten of een verhaal te vertellen. Daartoe is uiteraard gelegenheid. Het tarief voor een dergelijk "therapeutisch luisterend oor" is € 0,75 per "luisterminuut".
 • Na elk consult wordt een nota uitgeschreven. De nota's worden toegezonden na het consult. Daarbij wordt aangenomen dat deze nota wordt voldaan binnen 15 dagen. De reden daarvan is dat ik het therapeutisch gedeelte graag gescheiden houd van het financiële aspect van de behandeling. Indien een patiënt echter toch contant wenst te betalen is daartoe uiteraard de gelegenheid.
 • De administratie van de praktijk is aangesloten bij GDW+incasso te Wolvega.
 • Van elk gehouden consult wordt € 0,50 overgemaakt op de bankrekening van de "Stichting EvaDemaya". Deze stichting bevordert de behandeling d.m.v. homeopathie in de tropen. In Malawi (Afrika) is een behandelcentrum voor homeopathie gebouwd. Daar worden jaarlijks vele patiënten behandeld d.m.v. homeopathie. Aan de kliniek is tevens een opleidingscentrum verbonden. "Homeopathic Health Workers" worden opgeleid om met eenvoudige middelen homeopathische zorg te geven in hun eigen dorpen. U kunt erover lezen op deze site onder de knop "Malawi" en ook bij www.evademaya.nl Graag wil ik een lezing met prachtig illustratiemateriaal (PowerPointPresentatie) verzorgen en de netto opbrengst komt dan geheel ten goede aan dit centrum. Inmiddels heb ik drie maal een periode van 8 weken gewerkt in centra voor homeopathie in Afrika.
 • Laatste update op .

© 2019 Arjen Pasma Praktijk voor Homeopathie

Gemaakt door Kuipers ICT

Login